Sportlane ja avalik huvi

Iga kuulus inimene ei ole avaliku elu tegelane ja kõik avaliku elu tegelased ei ole poliitikud.

Avaliku elu tegelane võib olla ka kuulsus või staar. Ajakirjandus käsitleb avaliku elu tegelastena isikuid, kes teenivad elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega, näiteks ekraani- ja lavatähed, samuti tippsportlased.
Seega: avaliku elu tegelased on isikud, kes on riigiametis ja/või kasutavad avalikke ressursse ja laiemalt kõik need, kes mängivad rolli avalikus elus, olgu poliitikas, majanduses, kunsti-, sotsiaalsfääri, spordi või muus valdkonnas.

Tähelepanu laieneb ka elukaaslasele, eriti kui asjassepuutuvad isikud on ise aspekte oma eraelust avalikustanud.

Avaliku huvi kaalumisel saab püstitada küsimuse, kas andmete avalikustamine annab juurde debatile ühiskonnas või toimub see pelgalt meedia majandushuvides

Loe pikemalt seletusi ÄP: http://www.aripaev.ee/arvamused/2015/08/01/kas-sina-oled-avaliku-elu-tegelane