Spordipoliitika arengusuunad on avalikuks aruteluks kättesaadavad

Spordiorganisatsioonidega koostöös valminud materjaliga saab tutvuda ja sellele tagasisidet anda kuni 7. novembrini. Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna asekantsleri Tõnu Seili sõnul on avalikuks aruteluks ja tagasiside kogumiseks avatud dokumendi näol tegu ettepanekute kogumiga, mis on aluseks Eesti spordipoliitikale aastani 2030. „Arengusuundade kavandamise käigus on saanud kokku mahukas materjal, millest on võimalik kujundada Eesti spordipoliitika põhialused Riigikogus vastuvõtmiseks. Ent esmalt peab neile andma oma hinnangu Eesti spordi kõige laiapõhjalisem kogu – spordikongress, mis koguneb 13. novembril Paides,“ märkis Seil.

Oma kommentaaride, ettepanekute ja paranduste esitamiseks tuleb end aadressil http://www.spordiregister.ee/arengustrateegia elektrooniliselt identifitseerida. Selleks on mitu võimalust: ID-kaart, mobiil-ID, Swedbanki ja SEB pangalingid. Sisseloginud kasutajate kommentaarid jõuavad otse strateegia juhtrühmani ja on nähtavad ka veebilehel.

Arengustrateegia sissejuhatus toob välja ka valusaima probleemi Eesti spordis: “25 aastat tagasi langetatud oluliste spordikorralduslike otsuste tõttu on suurenenud spordiorganisatsioonide, nende tegevusse kaasatud harrastajate, aktiivsete eestvedajate ja juhtide hulk ning sellega ka spordialade ning sportliku tegevuse mitmekesisus. Paraku ei ole spordiorganisatsioonide suutlikkus arenenud huviliste, eelkõige laste ning noorte, sportimise ja liikumisharrastuse jõulisemaks kindlustamiseks. Domineerivaks põhjuseks on ressursside nappus.”
Arengustrateegiaga püstitatav üldeesmärk on:

Eestimaalaste elujõud, elukeskkonna rikkus ja Eesti riigi hea maine liikumise ja spordi arendamise kaudu.

Sellega võime ilmselt kõik nõustuda, nii et lugema ja kui vaja, ka kirjutama! 🙂

Spordi arengustrateegia on leitav aadressil http://www.spordiregister.ee/arengustrateegia/

VIII Eesti Spordi Kongress toimub 13. novembril 2014 Paide kultuurikeskuses ja info lisandub jooksvalt lehele http://www.eok.ee/viii-eesti-spordi-kongress
Eelmise spordikongressi ettekanded ja ettevalmistavad materjalid on kättesaadavad siit: http://www.eok.ee/vii-eesti-spordi-kongress

Kajastus: http://sport.err.ee/v/varia/09b8b7aa-2cbb-41b9-9bfd-429d0b0afb86