2018. aasta kalenderplaanist ja üldjuhendist

Kalenderplaani võib leida siit: http://kabeliit.ee/index.php?title=V%C3%B5istluskalender_2018

Suuremate muudatustena tõime enamuse (v.a. juuniorid) noorte 64-ruudulise kabe Eesti meistrivõistlustest aasta esimesse poolde. Põhjuseks see, et meie mängijad on tihedamalt hakanud käima 64-ruudulise kabe rahvusvahelistel võistlustel ja seega soovime kohad selgitada välja enne nende turniiride toimumist (EM ja MM).

Lisasime suvesse Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes (kiirkabe ajakontrolliga ja ühepäevase turniirina).

 1. aasta võistluste üldjuhendi võib leida siit: http://kabeliit.ee/index.php?title=Eesti_2018._a._kabev%C3%B5istluste_%C3%BCldjuhend

Suuremad muudatused:

 • Otsustasime jätkata võistkondlike praktikat naiste laudade osas ja seda seekord nii rahvusvahelises kabes kui vene kabes.
 • Vene kabe täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel kasutatakse viimased ametlike IDF loosiavangu tabeleid. Kusjuures naiste turniir toimub ainult avakäigu loosimisega. Vastavad loosiavangute tabelid on EKLi kodulehel olemas.
 • Enn Rüütsalu mälestusturniiri osavõtumaks tõuseb veebruarist (seetõttu, et jaanuari turniiriks ei saanud mängijaid veel sellest ette hoiatada) vastavalt täiskasvanutel 4 euroni ja õpilastel ning pensionäridel 2 euroni. Samuti suurenevad seeläbi auhinnarahad (protsentuaalselt jäävad samaks).
 • Rahvusvahelise kabe eesti meistrivõistlustel noortele on minikadettide, kadettide ja juunioride vanuseklassis kirjutamine kohustuslik. Kusjuures minide ja kadettide puhul (väiksem ajakontroll) pole 5 minutit enne partii lõppu kirjutada enam tarvis. Juunioridel on täispikk ajakontroll ja partiide üleskirjutamine on kohustuslik lõpuni.
 • Vene kabe eesti meistrivõistlustel noortele on kirjutamine kohustuslik kadettide ja juunioride vanuseklassis. Kehtib samuti reegel, et 5 minutit enne partii lõppu pole kirjutada enam vaja.
 • Noorte võistkondlikel meistrivõistlustel võib osaleda ühest klubist rohkem võistkondi kui 2. Samuti võivad osaleda koolid, huviringid jms võistkonnad tingimusel, et nende mängijad ei ole ühegi EKLi liikmesklubi nimekirjas (ei ole mänginud ühtegi turniiri mõne klubi eest). Sellised võistkonnad ei kuulu aasta lõpus noorte rahade arvestamisel rahasaajate hulka.
 • Kuna aasta parimate mängijate valimise osas on iga aasta esitatud küsimusi, et kuidas ja milliste kriteeriumite alusel neid valitakse, siis lisasime üldiste punktide juurde lõppu rea, et aasta parimaid mängijaid valib EKLi juhatus hääletuse tulemusena.

18. veebruaril toimub Rüütsalu turniiri raames „Eesti Vabariik 100“ turniir ning ühtlasi avame pidulikult ka FMJD renoveeritud kontori Malemaja ruumides.

Nagu ikka võib aasta jooksul pisemaid muudatusi nii kalenderplaani kui juhendisse veel tulla. Teavitame sellest kabe@kabeliit.ee meililisti ja kuupäevade/kellaaegade muudatused toome eraldi esile ka kabeliidu lehel.

Head kabeaastat!
Tarmo
Eesti Kabeliit

Aastasse 2015 – uue hingamisega

Edukat, inspireerivat ja hingesooja uut aastat kogu kaberahvale!

Pühadeaeg, hingetõmbeaeg on läbi, tagasivaated möödunule tehtud ja uued sihid seatud. Ka Kabeuudised on tagasi elu pulsi juures. Järgnevalt kokkuvõtlikult aastavahetusperioodist:

2015 aasta EKL kalender ja üldjuhend on üleval. Kalendris, nagu alati, võib ette tulla jooksvaid muudatusi, juhend on kinnitatud. Tähtsamad muudatused:

 • Eesti täiskasvanute meistrivõistlused vene kabes 2015. aastal toimuvad loosiavangutega kasutades täielikku FMJD 64 loosiavangute tabelit (http://www.kabeliit.ee/images/9/97/Loosiavangud.pdf – st erinevalt varasemast kasutatakse ka  „lendavaid kive“)
 • Väljaspool arvestust võivad turniiridel osaleda ja tõenäoliselt ka osalevad mängijad väljastpoolt Eestit. Välismängijatele kehtib 14- päevane registreerimise tähtaeg ning mängima pääsevad nad juhatuse otsusega (juhuks kui soovijaid peaks olema liiga palju).
 • Edaspidi on Eesti järelmatšid kõikide turniiride osad ning esikoha jagamisel mängitakse järelmatšid ära koheselt peale põhiturniiri lõppu kasutades Lehmann-Georgievi süsteemi  (v.a. täiskasvanute vene kabe täispika ajakontrolliga turniiril). Ükski järelmatš ei tohiks edaspidi võtta aega üle tunni aja (vaata ka juhendist järelmatšide ajakontrolle) ning medalid saab kõikidele võitjatele jagada kätte koheselt peale turniiri lõppu
 • Ülejäänud kohtade jagamisel (peale esikoha siis) kasutame esimese kriteeriumina mediaansüsteemi (Solkoffi süsteem, eelnevalt oli kasutuses reduced Solkoff -1), kuna see võimaldab ChessArbiter loosiprogrammil korral kohad kõiki kriteeriume arvestades välja arvutada.

\\Tarmo